Vaernamopastorat-Logga.png
Start
Media

   Externa Länkar:

    Svenska Kyrkan

    Växjö Stift

    Låst Sektion

Till Tro

Här samlar vi församlingens tankar om vårt arbete kring konceptet

Till Tro


Till tro är ett koncept som syftar till att stärka och utveckla Växjö stift och dess församlingar. Syftet är att lyfta den kristna tron och skapa livskraftiga och tilltalande gemenskaper i stiftet som bär för framtiden.

Växjö stifts hemsida om Till tro>>


Växjö stift har antagit konceptet Till Tro, med inspiration från Växjö stifts vänstift i Oxford. Under fem år skall konceptet inplanteras i församlingarnas tänkande. Värnamo pastorat har inlett arbetet med stor entusiasm – och här redogörs lite för hur tankarna går kring frågan om vad ett koncept i detta sammanhang är för något…

Föredrag om konceptet Till tro>>


Till Tro är inget man gör. Till Tro är ingen beskrivning av en verksamhetsform som skall utvärderas om ett år för att sedan efterlämna en rapport i papperskorgen...

Ett förhållingssätt till Livet>>

Till-tro-logga.jpg

Se föredraget:

Jens Linder om

reformationen i Sverige

september 2016

Se klippet om:

Församlingsdagen om

förtroendefullt ledarskap

mars 2016

Läs tankarna kring:

Församlingsdagen om

förtroendefullt ledarskap

oktober 2015

Se föredraget:

Torbjörn Andersson

om förtroendefullt ledarskap

september 2015

Se filmen:

Att göra skillnad i världen

En samtalsfilm från Värnamo Pastorat

Se föredraget:

Magnus P Wåhlin

om att göra skillnad i världen

november 2014

Se föredraget:

Biskopen talar om Lärjungaskap

mars 2014

Se föredraget:

Lärjungaskap idag

September 2013

Se filmen:

Levande gemenskap

Se föredraget:

Till tro 21 april 2013

Föredraget finns här som pdf>>

  Värnamo Pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo, Tel: 0370-30 04 00, E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se                                 www.varnamopastorat.se