Vaernamopastorat-Logga.png
Start
Media

   Externa Länkar:

    Svenska Kyrkan

    Växjö Stift

    Låst Sektion

Miljögruppens sammansättning

Redan 1994 tillsattes ett miljöråd inom samfälligheten. ​

När frågan om miljödiplomering kom upp under 2004 tillfrågades miljöingenjör Mats Hellman (kunnig om inomhusmiljö, ekologi och miljökonsekvenser – aktiv i församlingen samt medlem i miljöarbetslaget i Växjö stift) om han kunde verka som projektledare för miljögruppens arbete mot miljödiplomering.

I gruppen ingick även kyrkokamrer Ingemar Pettersson (sekreterare) samt ordförande i kyrkonämnd, kyrkoherde, kyrkogårdschef, två vaktmästare, en kyrkogårdsarbetare samt en kanslist.

När målprogrammet för Miljödiplomeringens Fas 2 inleddes omorganiserades gruppen så att den täckte in ytterligare delar av verksamheten, bland annat den diakonala. Detta ledde till att målprogrammet blev mycket rikt och kunde förankras väl i hela verksamheten. ​

När målprogrammet väl fastställts upplöstes i princip den stora gruppen och en mindre styrgrupp utsågs. Denna består nu av Kyrkoherden Pär-Magnus Möller, Konsult Mats Hellman och administratör Jenny Arvidsson.

  Värnamo Pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo, Tel: 0370-30 04 00, E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se                                 www.varnamopastorat.se