Vaernamopastorat-Logga.png
Start
Media

   Externa Länkar:

    Svenska Kyrkan

    Växjö Stift

    Låst Sektion

Miljödiplomering Fas 2

Just nu pågår miljödiplomeringsarbetets andra fas som i sig är en direkt fortsättning på fas 1.

Denna omgång av miljödiplomeringsarbetet präglas av barn- och ungdomsarbetet samt att entusiasmera de anställda och förtroendevalda.

Detta samtidigt som vi praktiskt skall arbeta bort diverse olater vi lagt oss till med, som att skriva ut mejl i onödan eller att lämna lyset tänt på kontoret över lunchen.

Mycket handlar också om inomhusklimatet i våra lokaler där vi går på djupet med ventilation, buller och fukt.

Vi hoppas att vi med denna omgång i arbetet ska komma varandra närmre och bättre förstå varandra i det gemnsamma mål vi ändå måste ha: Stoppa vandalismen av Skapelsen!

En nulägesbeskriving för 2008 är gjord och målprogrammet för det fortsatta arbetet är nu färdigt att börja jobba efter. Vi har en lång resa framför oss, men jag vet att jag är i gott sällskap och därför ska det också bli en härlig resa!

Jenny Arvidsson

Nulägesbeskrivning Fas 2

Målprogram Fas 2

  Värnamo Pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo, Tel: 0370-30 04 00, E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se                                 www.varnamopastorat.se