Vaernamopastorat-Logga.png
Start
Media

   Externa Länkar:

    Svenska Kyrkan

    Växjö Stift

    Låst Sektion

Miljöarbete

 Oeverblommade-maskrosor.jpg

Redan 1994 tillsattes ett miljöråd inom samfälligheten.

Samfälligheten är miljödiplomerad enligt Svenska kyrkans eget miljöledningssystem för Fas 1 och vi jobbade länge med miljödiplomeringsarbetets Fas 2.

Vår strävan är att miljöarbetet ska vara en integrerad del av hela vår verksamhet.

Miljöarbete tenderar att bli nånting för sig, en dammig pärm i en hylla.

Vi kände därför att vi var tvungna att bryta med det statiska miljöarbetet och göra det mer levande. Till en del av verksamheten. Nu jobbar vi med det!

Ljussteget

Miljödiplomering Fas 1

Miljödiplomering Fas 2

Miljögruppens sammansättning

Miljöarbetet i Stiftet

Vi vill särskilt peka på dessa tre:

Grönt bokslut

Miljövision

Miljöpolicy

  Värnamo Pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo, Tel: 0370-30 04 00, E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se                                 www.varnamopastorat.se