Vaernamopastorat-Logga.png
Start
Media

   Externa Länkar:

    Svenska Kyrkan

    Växjö Stift

    Låst Sektion

Ljussteget

”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen” Mark. 15:15.

Ljussteget – ett steg mot hållbarhet

För församlingar, pastorat och andra kyrkliga enheter finns ett första verktyg att på ett mera aktivt och konkret sätt arbeta för en hållbarare värld.

Det kallas Ljussteget eftersom de som klarat uppgifterna får en vacker blå, böljande ljusstake att placera synlig i församlingen.

Det kallas Ljussteget också för att det handlar om att tända ett ljus i en många gånger mörk värld. Vi som kyrka behöver gå före och tända ljusen! Vi behöver ta vårt ansvar, dra vårt strå till stacken för att bli trovärdiga men framförallt för att svara på Guds uppmaning om att vara goda förvaltare av allt skapat.

Ovanstående finns att läsa på Växjö stifts hemsida.

 Ljussteget.jpg

 

I Värnamo församlingshem står den vackra ljusstaken väl synlig ihop med samfällighetens miljödiplom.

För att erhålla ljusstaken fyllde vi i den checklista som stiftet tillhandahåller samt samlade de anställda och förtroendevalda till utbildning vid tre tillfällen.

Uppdraget var att genomföra minst 10 åtgärder av de som fanns på listan exempelvis utse ett miljöarbetslag, kopiera dubbelsidigt, anta en resepolicy och köpa rättvisemärkt kaffe.

Flera av punkterna var redan självklarheter för oss, men många var som höga berg att ta sig över.

Hela vårt miljöarbete handlar om att hela tiden ta sig över bergen och att även ta sig an de små backarna. Risken finns alltid att man inte ser de självklara områdena för alla utmaningar längre fram. Ljussteget gav oss en puff i rätt riktning och även om vi i gruppen tar små avstickare från stigen drivs vi hela tiden mot samma mål. Ett klimat vi vill leva i.

Jenny Arvidsson

  Värnamo Pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo, Tel: 0370-30 04 00, E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se                                 www.varnamopastorat.se