Vaernamo-kyrkogaardsfoervaltning-logga-2.png

   Externa Länkar:

    Svenska Kyrkan

    Växjö Stift

    Tillbaka till

    Värnamo Pastorat

   

 

Kyrkogårdarna

Inom Värnamo kyrkogårdsförvaltning finns 4 kyrkogårdar.

Värnamo Norra kyrkogård

ligger utmed Lagastigen, alldeles i närheten av vattendraget Lagan.

På Värnamo Norra kyrkogård finns ca 5700 gravar. Det finns kistgravar, urngravar, askgravplatser och en minneslund. Den äldsta delen är från 1905 och just nu håller kyrkogården på att expandera mot Prostsjön.

Värnamo Södra kyrkogård

är belägen strax intill Apladalen.

Just nu finns ingen säker uppgift om när kyrkogården togs i drift, men den äldsta registrerade graven är från 1879 och begravningsplatsen består idag av ca 400 gravar varav de flesta är urngravar.

Fryele kyrkogård

ligger i anslutning till Fryele kyrka ca 13 km nordost om Värnamo. Den äldst bevarade gravstenen är från 1689. På kyrkogården finns idagsläget enbart kistgravar, givetvis med möjlighet för nedsättning av urnor. Däremot finns det inget särskilt urngravområde och heller ingen minneslund. Sammantaget finns det ca 600 gravar på kyrkogården. Troligtvis fanns det redan på 1200-talet en begravningsplats i anslutning till kyrkan.

Nydala kyrkogård

ligger i anslutning till Nydala klosterkyrka ca 2 mil nordost om Värnamo. På kyrkogården finns ca  800 gravar och den äldsta som vi har registrerad i datasystemet är från 1857.

Kyrkogården togs förmodligen i bruk på 1100-talet då klostret uppfördes.

Ytterligare gravar.

Det finns en del gravstenar bevarade i anslutning till Värnamo kyrka. Troligtvis ligger de inte på sin ursprungliga plats och det är ovisst hur gammal begravningsplatsen är. Det finns dock indikationer på att den första kyrkan uppfördes på 1300-talet och sannolikt är att begravningsplatsen följde kyrkan.

De bevarade stenarna är framför allt från 1800-talets början, men det finns också några odaterade och en från 1700-talets slut.

  Värnamo Pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo, Tel: 0370-30 04 00, E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se                                 www.varnamopastorat.se