Vaernamopastorat-Logga.png
Start
Media

   Externa Länkar:

    Svenska Kyrkan

    Växjö Stift

    Låst Sektion

Grönt bokslut

Värnamo Kyrkliga samfällighet har sedan 2005 gjort en samlad miljöredovisning som publicerats en gång om året. Vi kallar det Grönt bokslut.

Här finns mycket av det pågående miljöarbetet beskrivet i tabeller med kommentarer.

Tanken är att det Gröna bokslutet skall bli så heltäckande som möjligt. Det tar både tid och kraft att införa ännu en post till redovisningen, men ändå sker det hela tiden.

En eloge till Ingemar Petersson och Mats Hellman för det arbete de lägger ner på detta fantastiska bokslut!

 DSCF6410.jpg

Grönt bokslut 2012-2013

  Värnamo Pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo, Tel: 0370-30 04 00, E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se                                 www.varnamopastorat.se