Vaernamo-kyrkogaardsfoervaltning-logga-2.png

   Externa Länkar:

    Svenska Kyrkan

    Växjö Stift

    Tillbaka till

    Värnamo Pastorat

   

 

Gravrätt

Alla svenska medborgare betalar begravningsavgift och har därmed rätt till en gravplats. Gravrätten för en gravplats är 25 år från och med det datum då den avlidne gravsattes. Det har funnits längre perioder för gravrätt tidigare, men numera är det alltid 25 år som gäller.

Den som innehar gravrätten är den som beslutar vilka som får gravsättas i graven. Flera personer kan vara gravrättsinnehavare. Ett gravbrev utfärdas vid första gravsättningen och lämnas till gravrättsinnehavaren eller den som utses om det är flera innehavare.

Gravbrevet ska lämnas till Kyrkogårdsförvaltningen för ifyllnad då någon mer gravsätts eller om uppgifter om gravrättsinnehavare ska ändras.

Observera att det alltid är 25 år från den senast gravsatte som räknas.

En gravrätt går att förlänga när den tar slut. Då förlängs den i ytterligare 25 år till en kostnad av 1 200 kronor (2012).

  Värnamo Pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo, Tel: 0370-30 04 00, E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se                                 www.varnamopastorat.se