Vaernamopastorat-Logga.png
Start
Media

   Externa Länkar:

    Svenska Kyrkan

    Växjö Stift

    Låst Sektion

Fryele kyrka

Kyrksalen-2.jpg

I slutet på 1700-talet bestämde sig fryeleborna för att det var dags för en ny kyrka. Den gamla kyrkan från 1200-talet var då för liten och rejält förfallen.

Den första präst man känner till i Fryele hette Geniutus och han skrev 1299 ett testamente där han upplåter ängen Hiutbol och området runtomkring till mark för en kyrka. Den var 27 meter lång, 8,4 meter bred och hade ett torn som var hela 34,8 meter högt!

Flera förändringar av kyrkan, både interiört och exteriört, gjordes efter hand som behov uppstod. 1568 eldhärjades kyrkan och prästgården. Släckningsarbetet inriktades på kyrkan medan prästgården fick brinna upp.

Kyrkan reparerades och var efter ett par år som ny igen. Men så i slutet på 1700-talet var reparationsbehovet så stort att man i stället ansåg att det var bättre att uppföra en ny kyrka. 1788 stod den nya, nuvarande kyrkan på plats. Nästan helt och hållet, det var bara tornet som saknades, men det kom på plats redan påföljande år. Sedan tog det ytterligare några år innan all inredning levererats. 1795 invigdes kyrkan av Biskop Olof Wallqvist.

Det finns en del inventarier bevarade från den äldre kyrkan.

Kyrkstocken som köptes in 1750 är ett exempel på detta. Den står som ett avskräckande exempel kvar i vapenhuset. Väl värd att beskådas!

De båda klockorna som kallar till gudstjänst är från 1656, lillklockan och 1742, storklockan.

Dopfunten som alltjämt används kan vara tillverkad så tidigt som under 1200-talets första hälft och dopfatet som ligger i funten är daterat till 1622.

På långhusets södra vägg hänger ett triumfkrucifix från 1200-talet. Korset är från 1930-talet då också krucifixet restaurerades.

Predikstol.jpg

Predikstolen

Altare-och-altartavla.jpg

Altaret och altartavlan

Dopfunt-2.jpg

Dopfunten från 1200-talet

Vapenskoeld.jpg

Vapensköld

Krucifix-2.jpg

Krucifix på norra väggen

Krucifix.jpg

Triumfkrucifix på södra väggen

Altaruppsats-i-sakristian.jpg

Altaruppsats i sakristian

Orgellaektare.jpg

Orgelläktaren

I kyrkan i Fryele och även i Värnamo församlingshem finns boken Sockenkyrkan i Fryele att köpa. Det är från den allt material här är hämtat och för dig som är sugen på att veta mer om Fryele kyrka kan jag varmt rekommendera den.

  Värnamo Pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo, Tel: 0370-30 04 00, E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se                                 www.varnamopastorat.se