Vaernamopastorat-Logga.png
Start
Media

   Externa Länkar:

    Svenska Kyrkan

    Växjö Stift

    Låst Sektion

Församlingskåren

Svenska kyrkans Lekmannaförbund är en sammanslutning på den Evangelisk-lutherska kristendomens grund. Församlingskåren verkar på församlings- stifts- och riksnivå. Den har nästan 8 000 medlemmar. Församlingskåren bildades år 1918 med Biskop Manfred Björkquist och ärkebiskop Natan Söderblom i interimsstyrelsen.

Kåren i Värnamo bildades 1933.

Män och kvinnor i alla åldrar med en kristen livssyn är välkomna att delta i våra samlingar och som fullvärdiga medlemmar.

Samlingarna äger rum kl 18.00,

andra tisdagen i månaden

i Församlingshemmet, Värnamo.

 

Ur stadgarna

§ 2

Förbundet har som målsättning

• att samla kvinnor och män till engagemang och ansvarstagande

• att främja kristen gemenskap…

• att skapa opinion för kristna värderingar…

• att vara ett forum för samtal inom kyrkan…

• att verka för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet…

  Värnamo Pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo, Tel: 0370-30 04 00, E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se                                 www.varnamopastorat.se