Vaernamopastorat-Logga.png
Start
Media

   Externa Länkar:

    Svenska Kyrkan

    Växjö Stift

    Låst Sektion

Begravningsgudstjänstens ordning

P1020541.JPG


Psalm - Visa psalmförslag här>>

Griftetal
Griftetalet är en kort predikan kring Guds löften kring livet och döden med utgångspunkt i den avlidnes liv. Griftetalet avslutas med en kort bön.


Bön


Överlåtelsen (församlingen står upp)
Prästen låter mull tre gånger falla på kistan och säger därvid:

P   Av jord har du kommit.
Jord skall du åter bli.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig
på den yttersta dagen.

P   Herre Gud Fader i himmelen,
Herre Guds Son, världens Frälsare,
Herre Gud, du helige Ande,
förbarma dig över oss.
I dödens stund,
på den yttersta dagen
hjälp oss, milde Herre Gud.

Bibelläsning (en eller flera bibeltexter läses)

Psalm

Begravningsbön (Läses eller sjunges)


Herrens bön (finns på sista uppslaget i psalmboken)
F   Vår Fader,
du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd
för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran
i evighet.
Amen.

Vid jordbegravning avslutas gudstjänsten enligt följande:

Välsignelsen
P   Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.

Psalm

Avslutningsmusik
Kistan bärs ut. Vid graven fortsättes enligt följande:

Gravsättning
Kistan sänks i graven. De sörjande tar avsked av den bortgångne.

Slutbön
P   Giv honom, o Herre, din frid
och låt ditt eviga + ljus lysa för honom.

Psalm
Kan utelämnas.

Klockringning


Vid kremationsbegravning avslutas gudstjänsten enligt följande:

Psalm

Avskedstagande

Slutbön
Prästen går fram till kistan och ber följande eller annan slutbön
P   Giv honom, o Herre, din frid
och låt ditt eviga + ljus lysa för honom.

Välsignelsen
P   Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.

Avslutningsmusik
Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå utgångsmusiken.

Klockringning


Tillbaka>>

 

  Värnamo Pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo, Tel: 0370-30 04 00, E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se                                 www.varnamopastorat.se