Vaernamo-kyrkogaardsfoervaltning-logga-2.png

   Externa Länkar:

    Svenska Kyrkan

    Växjö Stift

    Tillbaka till

    Värnamo Pastorat

   

 

Bårtäcket
I Värnamo finns ett bårtäcke som kan användas istället för kistdekoration.

Det är kostnadsfritt att använda.   

      

Kista.jpg

  Värnamo Pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo, Tel: 0370-30 04 00, E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se                                 www.varnamopastorat.se